Γενική Κλινική Doctors΄ Hospital
Ημερομηνία δημοσίευσης : 13-07-2015

Νέα συνεργασία της κάρτας μας με την
γενική κλινική Doctors΄ Hospital η οποία
προσφέρει σημαντικές παροχές προς όλα τα
μέλη της κάρτας Φροντίδα Υγείας.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποιες από
τις παροχές :

 • Δωρεάν ετήσιο check-up το οποίο
περιλαμβάνει : Γενική αίματος, Ουρία,
Κρεατινίνη, SGOT, SGPT, Ηλεκτροκαρδιογράφημα
και Ακτινογραφία Θώρακος

 • Τιμές κρατικού τιμολογίου στις
διαγνωστικές εξετάσεις

 •  Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε
Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό και
Χειρουργό Παχυσαρκίας

 • 5 ευρώ για απεριόριστες κλινικές
επισκέψεις σε ιατρούς όλων των
ειδικοτήτων εντός της κλινικής

 • 10 ευρώ για απεριόριστες
επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς σε
περίπτωση επείγοντος περιστατικού

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες
για τις παροχές πατήστε εδώ.

Η κάρτα Φροντίδα Υγείας σας
υπενθυμίζει ότι ανανεώνει καθημερινά
τις συνεργασίες της με παρόχους
υπηρεσιών και προϊόντων υγείας με στόχο
να καλύπτει τις ανάγκες των μελών της.


Σύνδεση μελών

Καταχωρείστε τον αριθμό της κάρτας σας για να δείτε τις παροχές των συνεργαζομένων ιατρών και οδοντιάτρων
Designed and produced by ypsom © 2013 Vivere Club. All Rights Reserved