Μικτή Κλινική Αγία Ειρήνη
Ημερομηνία δημοσίευσης : 11-09-2019

Νέα συνεργασία της κάρτας μας με την
μικτή κλινική Αγία Ειρήνη η οποία
προσφέρει σημαντικές παροχές προς όλα τα
μέλη της κάρτας Φροντίδα Υγείας.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποιες από
τις παροχές :

  •  Δωρεάν ετήσιο check-up το οποίο
περιλαμβάνει :  Γενική αίματος,
χοληστερίνη, ζάχαρο, τριγλυκερίδια,
ουρικό, ΗDL, ουρία, τρανσαμινάσες, γενική
ουρών

  •  Τιμές κρατικού τιμολογίου στις
διαγνωστικές εξετάσεις

  •  Έκπτωση 100% (χωρίς συμμετοχή) σε
διαγνωστικές εξετάσεις εφόσον αυτές
γίνουν με χρήση ασφαλιστικού δημόσιου
ταμείου

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες
για τις παροχές πατήστε εδώ.

Η κάρτα Φροντίδα Υγείας σας
υπενθυμίζει ότι ανανεώνει καθημερινά
τις συνεργασίες της με παρόχους
υπηρεσιών και προϊόντων υγείας με στόχο
να καλύπτει τις ανάγκες των μελών της.


Σύνδεση μελών

Καταχωρείστε τον αριθμό της κάρτας σας για να δείτε τις παροχές των συνεργαζομένων ιατρών και οδοντιάτρων
Designed and produced by ypsom © 2013 Vivere Club. All Rights Reserved