Τι είναι η Ιριδολογία
Ημερομηνία δημοσίευσης : 22-04-2016
Κατηγορία : Εναλλακτικές Θεραπείες
Η ίριδα είναι η πιο περίπλοκη εξωτερική δομή της ανθρώπινης
ανατομίας. Έχει μία αντανακλαστική σύνδεση με όλα τα όργανα και ιστούς
του σώματος μέσω του νευρικού συστήματος. 
Μέσα από τα οπτικά νεύρα, τα οποία επισυνάπτονται στα μάτια, οπτικές
πληροφορίες αποστέλλονται στον εγκέφαλο. Την ίδια στιγμή υπάρχουν
πληροφορίες που αποστέλλονται πίσω στα μάτια από τον εγκέφαλο για την
κατάσταση των οργάνων και των ιστών στο σώμα μας. 

Δεν υπάρχουν δύο ίριδες ακριβώς όμοιες. Στην πραγματικότητα, κάθε
ίριδα είναι τόσο ενδεικτική όσο τα  δακτυλικά αποτυπώματα.
Είναι μια μέθοδος μελέτης που δίνει την δυνατότητα, μέσω της
παρατήρησης του ιστού της ίριδας και των αλλαγών επί των ενδείξεών της,
να βγουν συμπεράσματα για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού, την
κατάσταση των διαφόρων οργάνων ή συστημάτων του σώματος, την αναγνώριση
της βιολογικής ιδιαιτερότητας, της  ιδιοσυστασίας του, αλλοιώσεις ως
αποτέλεσμα του υπερβολικού στρές, υπερέντασης, ανθυγιεινής διατροφής,
μολυσμένου περιβάλλοντος καθορίζοντας την φύση και την θέση των
ενοχλημάτων επί πλέον δε και τις προδιαθέσεις του ατόμου.
Το χρώμα και σχήμα των  ιριδικών ινών θα καθορίσει βασικές εγγενείς
αδυναμίες, που ίσως δεν έχουν ακόμη εκδηλώσει κάποια παθολογία.
 
Η ιριδολογία δεν είναι μια μέθοδος για διάγνωση ασθενειών αλλά
μάλλον ένα διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την
ανίχνευση σημείων που διέπουν την ανάπτυξη της νόσου.
Η Ιριδολογία χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των προβλημάτων υγείας
σε αρχικά στάδια, για την πρόληψη ασθενειών και διατήρηση της βέλτιστης
ευεξίας. 

Μας αποκαλύπτει αδυναμίες  που συμβαίνουν μέσα μας λόγω άγχους, των
συνεπειών της τρόπου ζωής μας και της μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε μέσα στο σώμα με απλό και ανώδυνο
τρόπο, χωρίς ακτινοβολία και  χωρίς καμία σωματική παρέμβαση 

Ιριδολογία δεν είναι νέα. Η πρώτη καταγεγραμμένη πηγή της 
ανάλυσης της ίριδας φθάνει τόσο πίσω όσο στην αρχαία Βαβυλώνα. 

Στον 20ο αιώνα, οι γιατροί και επιστήμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες,
την Ευρώπη και την Αυστραλία έφεραν την ιριδολογία σε παγκόσμια
αναγνώριση. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ιριδολογία έχει μελετηθεί
ευρέως σε τομείς όπως την ιδιοσυστασία, τον σκληροειδή χιτώνα και τους
χρωματισμούς, και έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς ορθόδοξους- συμβατικούς
 γιατρούς στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Γαλλία (Ιατρική σχολή
Bobigny),τη Ρωσία (Πανεπιστήμιο ‘Φιλίας των Λαών’) και άλλες χώρες ως μια
αξιόπιστη μορφή της διάγνωσης. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην
αξιοπιστία της στην ανίχνευση της λειτουργίας και της νόσου. 
Σήμερα οι άνθρωποι έχουν περισσότερο ανάγκη από την προληπτική
υγειονομική περίθαλψη και λιγότερο από πολύπλοκες μεθόδους για την
ανάλυση της κατάστασής τους. 

Σύνδεση μελών

Καταχωρείστε τον αριθμό της κάρτας σας για να δείτε τις παροχές των συνεργαζομένων ιατρών και οδοντιάτρων
Designed and produced by ypsom © 2013 Vivere Club. All Rights Reserved